ખોરાક જ્યારે વધારે પ્રમાણમાં લેવાય ત્યારે શું થઈ શકે છે

વધારે પ્રમાણ માં ખવાયેલું મીઠું આંખનાં, ચામડીનાં અને લોહીવિકારનાં રોગો કરે છે.

વધારે પ્રમાણમાં ખવાયેલું દહીં શરીરનાં સ્ત્રોતોનો અવરોધ કરીને કબજીયાત, લોહી વિકાર, ચામડીનાં રોગો અને સોજા લાવે છે.

વધારે પ્રમાણમાં લેવાયેલ ક્ષાર પુરૂષત્વ અને દ્રષ્ટિને હાની કરે છે, અકાળે વૃદ્ધત્વ લાવે છે.

વધારે પ્રમાણમાં ખવાયેલી શિંગ (મગફળી), બટાટાં અને કેળાં પેટમાં વાયુ કરે છે, અજીર્ણ કરે છે અને કબજિયાત કરે છે.

વધુ પ્રમાણમાં પિવાયેલા ચા અને બીડી- સિગારેટ ભૂખને મારી નાંખે છે અને ફેફસાંને નબળાં કરે છે. દાંતને નુકશાન કરે છે, ઊંઘને ઓછી કરે છે.

વધુ પ્રમાણમાં ખવાયેલ જાંબુ પેટમાં પુષ્કળ વાયુ કરે છે કબજિયાત કરે છે, આંચકી પણ લાવે છે.

બરફની બનાવટોનું વધું પડતું સેવન શરીરની પાચનક્ષમતા ઓછી કરે છે (મંદાગ્નિ કરે છે), કાયમી શરદી અને કાકડા વધવાના રોગો પેદા કરે છે.

વધારે પ્રમાણમાં ખવાતાં અડદ એ બુદ્ધિને મંદ કરે છે.

વધુ પ્રમાણમાં ખવાતાં વેજીટેબલ ઘી હ્રદયનાં, પાચનનાં, શ્વસનનાં અને રૂધિરાભિષરણતંત્રના રોગો પેદાં કરે છે.

વધું પ્રમાણમાં ખવાતી સોપારી ગળાનાં અને ફેંફસાનાં રોગો કરે છે અને લોહીનું પાણી કરે છે, અર્થાત તે શરીરમાં લોહીનો જથ્થો અને ગુણવત્તા ઘટાડી દે છે.

error: Content is protected !!